Spoorwegmuseum

Sporen naar het front

In de oorlogen van de negentiende eeuw gaat de industrialisering een rol spelen in de oorlogsvoering. Een mooi beeld daarvan krijg je in de tentoonstelling Sporen naar het front in het Spoorwegmuseum. De tentoonstelling laat zien welke invloed de spoorwegen hadden op de manier van oorlogvoeren en hoe de verschillende treinen werden ingezet bij gewapende conflicten. De expositie omvat een groot aantal internationale bruiklenen, waaronder enkele oorlogslocomotieven, spoorgeschut, leger- en pantsertreinen.

Revolutie

Over de rol van de spoorwegen bij de ontwikkeling van steden, economie en mobiliteit is veel geschreven. Dat de spoorwegen ook een revolutie in de oorlogsvoering veroorzaakten, is veel minder bekend. Veldslagen tussen vijandelijke legers konden door de aanvoer van manschappen, wapens en voedsel veel langer duren, zich op meerdere fronten tegelijk afspelen en een grootschaliger karakter krijgen.

Aan de hand van een aantal thema’s vertelt Sporen naar het front het verhaal over de rol van de trein in oorlogstijd, van de Amerikaanse burgeroorlog, de Eerste en Tweede Wereldoorlog tot de Koude Oorlog.

Terug naar Musea
Dagacties