1600
1700
Bewaar pagina
COLLECTIE
Portret van Godard Adriaan van Reede (1621-1691)

Alle gegevens
Bezoekadres

Dit is een portret van Godard Adriaan van Reede (1621-1691). Samen met zijn vrouw Margaretha Turnor speelt Godard van Reede een belangrijke rol in de metamorfose van Kasteel Amerongen na 1673. Het middeleeuwse kasteel wordt door de Franse bezetters platgebrand, waarna het echtpaar een schitterend kasteel bouwt dat in onze Republiek geroemd wordt om zijn schoonheid.

Margaretha Turnor.
Ten voeten uit

Zijn macht en status toont Godard door zich ten voeten uit te laten portretteren in militair kostuum. Geheel in harnas gehuld en met rijlaarzen aan poseert de kasteelheer voor Jurrian Ovens, zijn linkerarm steunend op zijn ridderhelm. Op de achtergrond is een gordijn gedrapeerd met daarop een geschilderd raam, dat uitzicht biedt op Godards bezit, Kasteel Amerongen. Kasteel Amerongen is het zomerverblijf van Godard en zijn vrouw Margaretha Turnor. Van haar is een pendant geschilderd dat naast het portret van haar man in de bovengalerij van het kasteel hangt.

Spanje
De schilder Jurrian Ovens is een leerling van Rembrandt van Rijn. Ovens schildert Godard van Reede ter gelegenheid van diens vertrek in 1660 naar Spanje, waar Godard gezant wordt aan het hof van van de Spaanse koning. Waarschijnlijk krijgt Ovens de opdracht voor dit portret tijdens het feestelijke bezoek van de Engelse Mary Stuart aan Amsterdam, eveneens in 1660.
Diplomaat en kasteelheer

Godard erft op twintigjarige leeftijd Kasteel Amerongen, waarvan hij 50 jaar kasteelheer zal zijn. Bekend wordt hij vooral door zijn succesvolle ambassadeursfunctie, die hem langs de grote vorstenhoven van Denemarken, Spanje, Brandenburg (het latere Pruisen), Zweden en Polen voert. Godard verblijft dus grotendeels in het buitenland, waardoor zijn vrouw het reilen en zeilen op het kasteel waarneemt. Bij dit schilderij schrijft Joost van den Vondel een gedicht, waarin hij de eervolle posten van Godard roemt. Het gedicht draagt de Latijnse titel: CLARAQUE IN LUCE REFULSIT (En hij schitterde in helder licht):

Kasteel Amerongen aan de achterzijde.

De Schilder mengelde, om heer Godart af te maelen.
Oprechte rustigheit, en ridderlijcken zwier
In d’ooge, daer men déer van Uitrecht uit ziet straelen;
Gelijckze Frederick onvonckten met hun vier,
Toen hy op ’t Baltisch hof den borstschilt hem vereerde*;

(* Hier refereert Vondel aan de hoge ridderorde van de Olifant die Godard in 1649 door koning Frederik III van Denemarken werd verleend. Vervolgens dicht Vondel verder over het feit dat Van Reede werd uitverkoren om deel uit te maken van het gezantschap dat de Staten-Generaal in 1660 naar de koning van Spanje afvaardigden).

Nu bruist hy moedigh door den Spaenschen oceaan
Naer Flippus, die in oost en west triomfeerde,
En blixemt op den vloeck der Turksche halve maen.
Madril (= Madrid) zal juichen op den glans van Amerongen,
En ’t bisschoplijcke Sticht, wanneer de Staetsgezant
Onthaelt op ’t groot palais, door eene straet van tongen,
Het bontgenootschap sterckt van ’t vrye Nederlant.
Dan welkomt d’avontstar de zevenstar der Staeten,
Op ’s helts getrouheit magh de vryheit zich verlaeten.

Uit: Tromp en Zijlstra, Kasteel Amerongen , serie ‘Nederlandse kastelen’, deel 14, uitgave Nederlandse Kastelen Stichting, 1985, p. 16.

Lees de verhalen over dit object